Psikologjia e racizmit
Nga një pikëpamje psikologjike, racizmi dhe të gjitha format e ksenofobisë mund të lexohen dhe të përshtaten si një mekanizëm mbrojtës psikologjik i krijuar nga ndjenjat e pasigurisë dhe ankthit. Racizmi ka qenë, dhe për fat të keq ende, një karakteristikë shumë e rëndësishme e shumë shoqërive njerëzore që mund...