Mënyra si ta tejkaloni varësinë ndaj telefonit

Sipas studimeve të fundit, të rriturit në Mbretërinë e Bashkuar, kontrollojnë celularët e tyre 33 herë në ditë, ndërsa adoleshentët 90 herë.

Për më tepër, koha që na merr telefoni ndikon në aftësinë tonë për të krijuar mendime të reja dhe të mendojmë thellë.

or ekziston një mënyrë se si të “shpëtoni” nga kjo lloj varshmërie.

Një nga gjërat më kryesore është përcaktimi i kufijve, pra duke u bërë më të vetëdijshëm për faktin se sa shpesh po e përdorni telefonin.

Një këshillë tjetër nga ekspertët, është që të caktohet një kohë gjatë ditës kur ju duhet të pushoni nga përdorimi i telefonit.

Shiyang He Smartphone Relationship Photos - Mënyra si ta tejkaloni varësinë ndaj telefonit