Arsyeja që Hasselblad (H6D-100c) e ka çmimin të lartë … (VIDEO)

Kjo kamerë është dizenjuar për arkivistët e artit ose ata që merren me insekte, në mënyrë që të kapin sa më shumë detaje që të jetë e mundur.