Pasaportat në kohën e Mbretit Zog

Përveç të dhënave të zakonshme që janë edhe në pasaportat e sotme vihet re edhe një listë me gjashtë pika në hyrje të pasaportës.

T’a dish dhe të jesh i sigurtë, se fatbardhësia dhe lumtunija jote gjindet në Shqipëri e cila t’ep nder dhe të fal emrin shqiptar.

Ruaje mirë karakterim komtar dhe kryenaltësinë shqiptare: bindju ligjevet dhe urdhanvet të vendit kudo që të jesh.

Çdo shqiptar është vllau Yt: nderoje kurdoherë dhe ndihmoje kur të ketë nevojë.

Mos e përbuz gjuhën e nanës s’ate tue folë në gjuhë të huej kur nuk asht nevoja.

Ndero flamurin e atdheut tand: kush nuk e nderon shejën e komsisë shenderon vehten e vet.

Dashunija për atdhe ndihet ma tepër në mërgim, prandaj këtë dashuni ruaje edhe kur të kthehesh në vendin t’and.

2 - Pasaportat në kohën e Mbretit Zog

Këto gjashtë pika që ishin në fillim të çdo pasaporte që lëshohej në kohën e mbretërisë, ishin si mesazhe për të ruajtur patriotizmin për çdo shqiptar kudo që të shkonte.