IBM “International Business Machines” …

(IBM) International Business Machines 
300px IBM logo.svg  1 300x120 - IBM "International Business Machines" ...


IBM është një kompani amerikane që prodhon pajisje kompjuterike dhe softwareike.
Kompania u themelua në vitin 1911 përmes bashkimit të katër kompanive: Tabulating Machine Company, International Time Recording Company, Computing Scale Corporation, dhe Bundy Manufacturing Company.

Themeluesi i kompanis është Thomas J. Watson, selia kryesore gjindet në Armonk, New York, United States.